อยากล็อกเลขทะเบียนให้สวยโดนใจต้องทำไง

รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เราสามารถล็อกเลขทะเบียนรถที่ต้องการได้ โดยผ่านการจองทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ เป็นบริการที่กรมการขนส่งทางบก (DLT) เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซึ่งต้องการได้เลขทะเบียนที่หมายตา โดยสามารถจองได้ล่วงหน้าก่อนไปจดทะเบียนรถจริง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดความแออัดที่สำนักงานขนส่ง แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไง บทความนี้จะอาสาเป็นตัวช่วยอธิบายให้เข้าใจเอง

ขั้นตอนการจองทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ออนไลน์

ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกเองก็เช่นกัน เพราะทุกคนสามารถเข้าไปจองทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เรียกได้ว่าสะดวกสบายไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้าน โดยผู้จองสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าเว็บไซต์
  เข้าไปที่เว็บไซต์จองทะเบียนรถออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก (https://reserve.dlt.go.th/reserve/)
 2. ยอมรับหลักเกณฑ์การจอง
  อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ แล้วคลิก “ยอมรับหลักเกณฑ์”
 3. เลือกประเภทรถ
  เลือกประเภทรถที่ต้องการจอง ได้แก่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถสามล้อ
 4. กรอกข้อมูลการจอง
  กรอกข้อมูลรายละเอียดการล็อกเลขทะเบียนได้แก่ วันที่ยื่นคำขอจองเลขทะเบียน ชื่อผู้จดทะเบียน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนที่ต้องการจอง โดยสามารถจองได้สูงสุด 5 เลขทะเบียน และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากหมวดอักษรใดซ้ำ เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อผู้ยื่นคำขอ
 5. ตรวจสอบข้อมูล
  ตรวจสอบข้อมูลการจองให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิก “ส่งข้อมูล”
 6. รอผลการจอง
  ระบบจะแจ้งผลการจองภายใน 3 วันทำการ หากผลการล็อกเลขทะเบียนเป็น “สำเร็จ” จะได้รับ QR Code สำหรับนำแสดงในวันดำเนินการจดทะเบียนรถ

การจองทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซค์แบบเดินทางไปที่สำนักงานด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่คิดว่าการล็อกเลขทะเบียนผ่านทางออนไลน์เป็นเรื่องยุ่งยาก ก็สามารถเดินทางไปทำเรื่องจองด้วยตัวเองที่กรมขนส่งฯ ใกล้บ้านคุณได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน เอกสารการครอบครองรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาซื้อขายรถ เป็นต้น และเงินสดหรือเช็คสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถ
 2. เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถ
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดให้บริการจองเลขทะเบียนรถ
 4. ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการจองเลขทะเบียนรถ
 5. รอรับใบจองเลขทะเบียนรถ

เมื่อได้รับใบจองเลขทะเบียนรถแล้ว สามารถนำไปใช้จดทะเบียนรถได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จอง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขทะเบียนที่จองไว้จะถูกจัดให้กับผู้อื่นต่อไป

เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น-1-ได้ง่าย-ๆ-สะดวกสบาย

หลักเกณฑ์ในการจองหมายเลขป้ายทะเบียนรถ

นอกจากในเรื่องของขั้นตอนแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องรู้หากต้องการล็อกเลขทะเบียนก็คือ “หลักเกณฑ์ในการจองหมายเลขป้ายทะเบียนรถ” ที่ทางกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • เวลาในการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถ มีดังนี้
  • วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
  • วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 • ผู้จองต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถ
 • รถที่จองต้องมีหมายเลขตัวถัง หรือหมายเลขทะเบียนแล้ว
 • สามารถจองได้สูงสุด 5 เลขทะเบียนต่อครั้ง
 • เลขทะเบียนที่จองได้ต้องเป็นเลขทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้

ข้อควรระวังในการจองหมายเลขป้ายทะเบียนรถ

ปิดท้ายบทความแนะนำการล็อกเลขทะเบียนด้วยข้อควรระวังในการจองหมายเลขป้ายทะเบียนรถ ที่ทุกคนควรจะตระหนัก เพราะหากมองข้าม อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ชวนปวดหัวก็เป็นได้

 • ตรวจสอบข้อมูลการจองให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม “ยืนยันการจอง” เนื่องจากหากทำการจองไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 • กรณีการจองแบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรหรือไม่ หากอินเทอร์เน็ตขัดข้องอาจทำให้การจองไม่สำเร็จ
 • ตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนทำการจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะเมื่อจองป้ายทะเบียนรถสำเร็จแล้ว จะต้องนำเอกสารไปยื่นจดทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่ง โดยหากเอกสารไม่ครบถ้วน อาจทำให้การจดทะเบียนรถล่าช้าหรือไม่สามารถจดทะเบียนรถได้

ทะเบียนสวยแล้ว อย่าลืมทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ SOMPO ตามใจ

นอกจากจะล็อกเลขทะเบียนได้ตรงกับที่ชื่นชอบแล้ว เพื่อความอุ่นใจในการขับขี่ที่มากขึ้น ขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ SOMPO ตามใจ ซื้อง่ายผ่าน LINE หรือเว็บไซต์ ให้คุณอุ่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ เลือกปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองได้เองทั้งหมด คุณจึงเลือกรับความคุ้มครองได้คุ้มกว่าและตรงใจมากกว่าการเลือกจากแผนประกันทั่ว ๆ ไป อีกทั้งยังเช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจข้อมูลอ้างอิง

 1. ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จาก https://reserve.dlt.go.th/reserve/v2/
 2. วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.thairath.co.th/shopping/automotive/1000104

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ