ประกันรถยนต์ชั้น 32024-03-21T13:48:39+07:00

ประกันรถยนต์ชั้น 3 SOMPO ตามใจ จ่ายเบี้ยสบาย ๆ คุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ซมโปะตามใจชั้น3

แม้ใช้รถน้อย แต่การมีประกันภัยรถยนต์เอาไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้มากกว่า เพราะไม่ว่าจะขับรถอย่างระมัดระวัง และปลอดภัยอย่างไร ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ และช่วยแบ่งเบาภาระในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ก็ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เอาไว้

“SOMPO ตามใจ” เป็นผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์แบบ Subscription รายแรกในประเทศไทย ซึ่งรองรับการทำประกันชั้น 3 ในราคาถูกสุด ๆ และสามารถเลือกระยะความคุ้มครองได้แบบรายเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ให้คุณเลือกได้ทั้งความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง และรูปแบบการชำระเงิน

ประกันรถยนต์ซมโปะตามใจชั้น3

แม้ใช้รถน้อย แต่การมีประกันภัยรถยนต์เอาไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้มากกว่า เพราะไม่ว่าจะขับรถอย่างระมัดระวัง และปลอดภัยอย่างไร ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ และช่วยแบ่งเบาภาระในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ก็ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เอาไว้

“SOMPO ตามใจ” เป็นผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์แบบ Subscription รายแรกในประเทศไทย ซึ่งรองรับการทำประกันชั้น 3 ในราคาถูกสุด ๆ และสามารถเลือกระยะความคุ้มครองได้ตั้งแต่รายวัน รายเดือน และรายปี โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ให้คุณเลือกได้ทั้งความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง และรูปแบบการชำระเงิน

ประกันรถชั้น 3 คืออะไร?

หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ว่ามีความแตกต่างกับประกันชั้นอื่น ๆ อย่างไร เหมาะกับใคร มีราคาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ

ประกันภัยชั้น 3 หมายถึงประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประกันชั้น 2+ และชั้น 1 ทำให้ราคาประกันชั้น 3 นั้นถูกกว่าด้วยเช่นกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมในด้านความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะใช้รถใช้ถนน แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันราคาแพง แถมประกันภัยชั้น 3 ยังตอบโจทย์คนมีรถแต่ไม่ค่อยได้ใช้ หรือไม่ค่อยได้ขับไปไกล ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย

ดูแลคนไทยมาแล้วกว่า 3 ล้านกรมธรรม์

ซมโปะ ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยกว่า 1,900 ล้านบาท

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ทั้งกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
 • คุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในกรณีผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่แก่ศาล ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
ตารางความคุ้มครองประกันชั้น 3 (desk)
ตารางความคุ้มครองประกันชั้น 3 (mobile)

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 3

ความคุ้มครองหลัก

คุ้มครองคู่กรณี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยคู่กรณี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

คุ้มครองความเสียหาย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

คุ้มครองความเสียหายต่อ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองเรา

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครอง ในกรณีผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเสียชีวิต สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร

การประกันตัวผู้ขับขี่

การประกันตัวผู้ขับขี่

คุ้มครองค่าประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่แก่ศาล ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

ความคุ้มครองเสริม

เลือกเพิ่มลดความคุ้มครองเสริมได้ตามใจ

โจรกรรมทรัพย์สินในรถ

โจรกรรมทรัพย์สินในรถ

คุ้มครองภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึ่งได้ใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวรถยนต์คันดังกล่าว

เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถชนรถเท่านั้น

เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถชนรถเท่านั้น

เงินชดเชยที่บริษัทจะจ่ายให้เพื่อเป็นค่าเดินทางจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่างการซ่อมแซม กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก

service 24

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.

 • บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการ รถยก-ลากฉุกเฉิน
 • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง
 • บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องจากลืมกุญแจ หรือ ทำกุญแจสูญหาย
 • บริการสำรองที่พัก, ร้านอาหาร, รอบสนามกอล์ฟ, ตั๋วเพื่อความบันเทิง, จัดส่งดอกไม้ หรือ ของขวัญ, สำรองรถเช่า หรือ ตั๋วเครื่องบิน
 • บริการ คนขับรถสำรอง (เมาไม่ขับ) เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริการ รับและคืนรถยนต์ ก่อนหรือหลังการซ่อม (เนื่องจากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์)

สนใจประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้เอง

มีให้เลือกแบบรายเดือน

ประกันชั้น 3 เหมาะกับใคร?

ถึงแม้ประกันภัยชั้น 3 จะมอบความคุ้มครองที่น้อยกว่าประกันชั้นอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีประโยชน์ เพราะด้วยราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่ถูก จึงทำให้ตอบโจทย์หลายต่อหลายคนเช่นกัน และด้านล่างนี้เราจะมาตอบคำถามที่ว่าประกันชั้น 3 เหมาะกับใคร

ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด

เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีราคาถูกสุด ๆ เบี้ยประกันต่ำ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ จึงเหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดในการจ่ายเบี้ยประกัน รวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ราคาถูกมาใช้งาน และคิดว่าการจ่ายเบี้ยประกันที่แพงไม่คุ้มค่ากับมูลค่าของรถ

ผู้ที่ใช้รถน้อย

สำหรับผู้ที่นาน ๆ ทีถึงจะนำรถออกมาขับขี่บนท้องถนน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการใช้รถน้อยกว่า 10,000 กิโลเมตรต่อปี ถือว่าใช้รถน้อย และเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีน้อยตามไปด้วย ก็อาจพิจารณาทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีราคาถูกกว่า แทนการทำประกันรถยนต์ชั้นอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันสูงกว่า

ผู้ที่ใช้รถยนต์เก่า

เรียกได้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 ตอบโจทย์ผู้ที่ใช้รถเก่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรถเก่ามักจะมีมูลค่าที่ไม่สูง การทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ก็อาจเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบริษัทประกันจะชดใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาดอยู่แล้ว

พฤติกรรมใช้รถปลอดภัย

สำหรับใครที่มั่นใจว่าตนมีความรอบคอบระมัดระวังสูง ไม่เคยฝ่าฝืนกฎจราจร ขับขี่ตามความเร็วมาตรฐาน และไม่ชอบแซง ประกันภัยชั้น 3 ที่ราคาเบี้ยประกันถูกกว่าก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่า

รถที่จอดในที่ปลอดภัย

หากคุณมีที่จอดรถที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องวงจรปิดสำหรับบันทึกภาพ ทำให้ยากต่อการโดนโจรกรรม รวมถึงไม่เสี่ยงที่จะโดนผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์กว่าประกันรถยนต์ชั้นอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันสูงกว่า

คำถามที่พบบ่อย ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ ต่างจากประกันรถยนต์อื่นๆ อย่างไร?2023-10-09T11:11:26+07:00

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในปัจจุบัน ให้คุณสามารถต่อประกันรถยนต์ราคาประหยัด ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ และสามารถปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้ตามใจคุณ 

คุณสามารถปรับระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 1 ปี เลือกวิธีการชำระเงิน และทำทุกอย่างครบ ผ่านไลน์ @sompothailand ได้ตามใจคุณ

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจแบบรายเดือนต่อเนื่อง (Subscription) คืออะไร?2022-09-22T13:29:49+07:00

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจแบบรายเดือนคุ้มครองแบบต่อเนื่อง จ่ายเบี้ยรายเดือน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีข้อผูกมัด และสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามใจ

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ สามารถรับอายุรถได้มากที่สุดกี่ปี?2023-08-22T12:12:18+07:00

สามารถรับอายุรถได้สูงสุดถึง 20 ปี

หากฉันมีประกันรถยนต์อยู่แล้ว สามารถซื้อประกันตามใจเพิ่มได้อีกไหม?2023-08-22T12:13:33+07:00

สามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ SOMPO ตามใจเพิ่มได้ในความคุ้มครองที่ยังไม่เคยมี เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Sompo Roadside Service) ค่าชดเชยค่าเดินทางจากอุบัติเหตุรถชนรถ และค่าชดเชยโจรกรรมทรัพย์สินในรถ โดยสามารถเช็กราคาประกันรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ฉันไม่เคยได้ยินชื่อ ซมโปะ ประกันภัยมาก่อนเลย ฉันจะไว้วางใจได้อย่างไร?2023-08-22T12:15:03+07:00

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมากว่า 25 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A จาก Standard & Poor’s (สถาบันจัดอันดับการเงินชั้นนำทั่วโลก) เราขายประกันรถยนต์ราคาถูกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ฉันสามารถติดต่อประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?2023-08-22T12:16:21+07:00

1. สามารถติดต่อผ่าน LINE @Sompothailand
2. สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-119-3000 กด 5 บริการลูกค้าสัมพันธ์/ปรึกษาสอบถามเรื่องประกันภัยรถยนต์ซมโปะตามใจ พร้อมบริการ Call Back Service
3. สอบถามหรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล info@sompo.co.th
4. ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิม เพลซ
เลขที่ 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการซื้อประกันรถออนไลน์SOMPO ตามใจมีอะไรบ้าง?2023-08-22T12:17:02+07:00

1. ข้อมูลรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น เลขทะเบียน หมายเลขตัวถัง ปีจดทะเบียน ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
3. ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิต สำหรับการชำระเงิน

ฉันสามารถชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจได้ด้วยวิธีใดบ้าง?2022-09-22T13:35:50+07:00

ปัจจุบันคุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
2. Mobile banking
3. บริการชำระผ่าน QR Code
4. แรบบิทไลน์เพย์
5. ทรูมันนี่ วอลเล็ท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน หรือ เลือกชำระรายเดือนแบบต่อเนื่อง (Subscription) โดยไม่มีดอกเบี้ย

ระบบชำระค่าเบี้ยประกันของประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจมีความปลอดภัยแค่ไหน?2023-08-22T12:18:02+07:00

การรับ-ส่งข้อมูลทั้งหมดในระบบรับชำระเงินออนไลน์ของเราจะถูกเข้ารหัสทั้งสิ้น และผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS 3.2.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชีของคุณอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการตรวจตราจากผู้ดูแลระบบ และถูกป้องกันจากภัยคุกคามไว้เป็นอย่างดี

คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน PCI DSS ที่เว็บไซต์ www.pcisecuritystandards.org/pci_security

ถ้าซื้อประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจสามารถนำรถเข้าซ่อมที่ไหนได้บ้าง?2022-09-22T13:41:55+07:00

ซมโปะฯ มีอู่ในเครือ/ศูนย์ซ่อม มากกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศไทย
โดยลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออู่ในเครือ/ศูนย์ซ่อม ได้ที่นี่ https://sompo.co.th/page/motor_claim#garageZone

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเข้าซ่อมที่อู่นอกเครือได้ทุกที่ เพียงติดต่อสอบถามขั้นตอนกับเราได้ที่ 02-1193000 ต่อ 2442 2413

หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือ ต้องการแจ้งเคลมจะติดต่อ ซมโปะ ประกันภัยได้อย่างไร?2022-09-22T13:54:20+07:00

สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-118-7400 เพื่อแจ้งเคลม/แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการแจ้งเคลมกับซมโปะ ประกันภัยมีขั้นตอนอย่างไร?2022-09-22T14:12:52+07:00

แจ้งเคลมอุบัติเหตุ สามารถติดต่อ SOMPO ที่เบอร์ 02-118-7400 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แจ้งเคลมแบบมีคู่กรณี – โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือ ทะเบียนรถยนต์
2. เจ้าหน้าที่เซอร์เวย์ไปที่เกิดเหตุทันที (ภายใน 30 นาที เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. (Sompo Roadside Service) คืออะไร?2022-09-22T14:14:10+07:00

Sompo Roadside Service คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียบนท้องถนนทั่วประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการดังต่อไปนี้

1. บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
2. บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
3. บริการรถยก-รถลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
5. บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องจากการลืมกุญแจ หรือ ทำกุญแจสูญหาย สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี)
6. บริการคนขับรถสำรอง (เมาไม่ขับ) หากลูกค้าไม่สามารถขับรถได้เนื่องจากมีอาการมึนเมาและไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับขี่รถยนต์ ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนทำการขอใช้บริการ พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล
7. บริการรับและคืนรถยนต์ ก่อนหรือหลังการซ่อม (เนื่องจากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์) ลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการกับบริษัทฯ ในการจัดส่งรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองของสมาชิกไปยังจุดหมายปลายทางหรือที่พักอาศัยของลูกค้า
8. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า เช่น บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน, บริการจองโรงแรม, บริการจองรถลีมูซีน หรือรถเช่า, บริการจองภัตตาคาร และบริการสํารองเวลาออกรอบกอล์ฟ

โดยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 02-039-5780

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) คืออะไร?2023-08-22T12:20:01+07:00

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่า Deductible หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายให้บริษัทฯ เฉพาะการเคลมแบบมีคู่กรณี และท่านเป็น “ฝ่ายผิด“ เท่านั้น

ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ขับขี่ที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านเลือกระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพื่อให้ท่านจ่ายค่าประกันรถยนต์ราคาถูกลง

บริการ SOMPO SmartNoti ส่งข้อความสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทหรือไม่ ?2023-11-21T14:58:33+07:00

บริษัทฯ ให้บริการ SOMPO SmartNoti สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทของซมโปะ ประกันภัย ที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

line สอบถามข้อมูล
line สอบถามข้อมูล (mobile)

ประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ

ประกันชั้น 1
ประกันชั้น 2+
ประกันรายวัน
ประกันรายเดือน
Go to Top