ประกันรถยนต์ชั้น 2+2023-11-10T14:23:23+07:00

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ SOMPO ตามใจ จ่ายเบี้ยเบา ๆ คุ้มครองคุ้มค่า

ประกันรถยนต์ซมโปะตามใจชั้น2+

แม้จะมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้ว แต่อุบัติเหตุก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้ ไม่เพียงแต่จะต้องระวังการขับขี่ของตนเองและผู้ใช้ท้องถนนแล้ว เจ้าของรถยนต์ยังควรเพิ่มความอุ่นใจให้กับการขับรถยนต์ด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ 2+ ด้วยเช่นกัน

“SOMPO ตามใจ” ผู้ให้บริการประกันรถยนต์ 2+ ออนไลน์แห่งแรกในไทยที่รองรับการทำประกันรถยนต์ 2+ ระยะสั้นตั้งแต่รายวัน รายเดือน จนถึงรายปี เลือกความคุ้มครองได้ตามสะดวกโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ 2+ ได้ในราคาคุ้มค่า

ประกันรถยนต์ซมโปะตามใจชั้น2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ SOMPO ตามใจ จ่ายเบี้ยเบา ๆ คุ้มครองคุ้มค่า

แม้จะมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้ว แต่อุบัติเหตุก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้ ไม่เพียงแต่จะต้องระวังการขับขี่ของตนเองและผู้ใช้ท้องถนนแล้ว เจ้าของรถยนต์ยังควรเพิ่มความอุ่นใจให้กับการขับรถยนต์ด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ 2+ ด้วยเช่นกัน

“SOMPO ตามใจ” ผู้ให้บริการประกันรถยนต์ 2+ ออนไลน์แห่งแรกในไทยที่รองรับการทำประกันรถยนต์ 2+ ระยะสั้นตั้งแต่รายวัน รายเดือน จนถึงรายปี เลือกความคุ้มครองได้ตามสะดวกโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ 2+ ได้ในราคาคุ้มค่า

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คืออะไร?

เจ้าของรถยนต์หลายคนคงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า ประกัน 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีความแตกต่างจากประกันชั้นอื่นอย่างไร ตลอดจนมีราคาประกันรถยนต์ 2+ ที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ประกัน 2+ คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่ประกันรถยนต์ 2+ จะมีราคาค่าเบี้ยประกันที่น้อยกว่า ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รักรถยนต์ ตลอดจนผู้ที่ออกรถยนต์คันใหม่มาแต่มีประสบการณ์ในการขับขี่มาบ้าง

นอกจากนี้ ประกัน 2+ จะไม่ให้ความคุ้มครองในการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี จึงทำให้เหมาะสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่ระดับหนึ่ง

ดูแลคนไทยมาแล้วกว่า 3 ล้านกรมธรรม์

ซมโปะ ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยกว่า 1,900 ล้านบาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย และรถยนต์ของตนเอง คู่กรณี และบุคคลภายนอก รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองความเสียหายจากการถูกโจรกรรม รถยนต์สูญหาย และเหตุไฟไหม้ แต่บางกรมธรรม์อาจมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ อย่างเหตุน้ำท่วม พายุ และดินถล่ม ขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ที่สนใจให้ดี
 • คุ้มครองความเสียหายในกรณีที่มีการชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครองผู้ขับขี่ ทั้งค่าประกันตัวและค่ารักษาพยาบาล
ตารางความคุ้มครองประกันชั้น 2+ (desk)
ตารางความคุ้มครองประกันชั้น 2+ (mobile)

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 2+

ความคุ้มครองหลัก

คุ้มครองรถ

คุ้มครองรถชนรถ

คุ้มครองรถชนรถ

คุ้มครองความเสียหาย ในกรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงเฉพาะ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

คุ้มครองไฟไหม้และโจรกรรม

คุ้มครองไฟไหม้และโจรกรรม

คุ้มครองความเสียหาย ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ หรือ รถยนต์ไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นการจงใจทำให้เกิดด้วยตัวท่านเอง

คุ้มครองคู่กรณี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยคู่กรณี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

คุ้มครองความเสียหาย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

คุ้มครองความเสียหายต่อ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองเรา

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครอง ในกรณีผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเสียชีวิต สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร

การประกันตัวผู้ขับขี่

การประกันตัวผู้ขับขี่

คุ้มครองค่าประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่แก่ศาล ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

ความคุ้มครองเสริม

เลือกเพิ่มลดความคุ้มครองเสริมได้ตามใจ

โจรกรรมทรัพย์สินในรถ

โจรกรรมทรัพย์สินในรถ

คุ้มครองภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึ่งได้ใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวรถยนต์คันดังกล่าว

เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถชนรถเท่านั้น

เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถชนรถเท่านั้น

เงินชดเชยที่บริษัทจะจ่ายให้เพื่อเป็นค่าเดินทางจากการไม่มีรถยนต์ใช้ในระหว่างการซ่อมแซม กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก

service 24

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.

 • บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการ รถยก-ลากฉุกเฉิน
 • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง
 • บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องจากลืมกุญแจ หรือ ทำกุญแจสูญหาย
 • บริการสำรองที่พัก, ร้านอาหาร, รอบสนามกอล์ฟ, ตั๋วเพื่อความบันเทิง, จัดส่งดอกไม้ หรือ ของขวัญ, สำรองรถเช่า หรือ ตั๋วเครื่องบิน
 • บริการ คนขับรถสำรอง (เมาไม่ขับ) เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริการ รับและคืนรถยนต์ ก่อนหรือหลังการซ่อม (เนื่องจากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์)

สนใจประกันรถยนต์ชั้น 2+ ที่ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้เอง

มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้ง รายเดือน รายวัน

ประกันชั้น 2+ เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประกันรถยนต์ที่คุ้มครองรองจากประกันชั้น 1 แตกต่างกันตรงที่จะคุ้มครองการชนที่เป็นรถชนรถเท่านั้น ไม่คุ้มครองหากชนรั้ว ประตู ขอบถนน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พาหนะทางบก แต่ยังคุ้มครองค่าซ่อมรถทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จึงเหมาะกับผู้ใช้รถยนต์ประเภทนี้ แล้วประกัน 2+ ยังเหมาะกับใครอีก ด้านล่างนี้เราจะมีตอบคำถามมาบอกกัน

ผู้ที่ขับรถเก่ง หรือคล่อง

ด้วยเหตุเพราะประกันชั้น 2+ จะไม่รับประกันในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือรถชนรถ ดังนั้น รอยขีดข่วน หรือรอยบุบอันเกิดจากการกะระยะพลาด เพราะขับขี่ไม่คล่อง จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน ทำให้ต้องเสียเงินในการซ่อมแซมเอง

ผู้ที่ขับขี่ในเส้นทางเดิมที่มีความคุ้นเคยเป็นประจำ

หากว่าใช้รถยนต์ขับขี่ในเส้นทางเดิมที่มีความคุ้นเคย หรือไม่ค่อยได้ออกนอกเส้นทาง หรือขับขี่ในระยะทางใกล้ ๆ แต่อยากจะได้รับความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แนะนำให้เลือกประกัน 2+ จะคุ้มค่ามากกว่า

ผู้ที่ต้องการประหยัดเงินค่าทำประกันรถยนต์

แม้ว่าประกันชั้น 1 จะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า แต่ก็มีราคาที่แพงกว่าด้วยเช่นกัน ดังนั้น การทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ ที่มีราคาประหยัดกว่า แต่มีความคุ้มครองที่ลดหลั่นลงมา ก็ตอบโจทย์มากกว่า

มีรถหลายคัน หรือไม่ค่อยได้ใช้งาน

สำหรับรถคันที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวัน ใช้แค่วันเสาร์-อาทิตย์ หรือมีรถหลายคันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้

จอดรถในพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในพื้นที่ประสบภัย

หากว่าผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องไปจอดรถในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ไฟไหม้ อยู่บ่อย ๆ การทำประกันชั้น 2+ ไว้ ก็อุ่นใจได้มากกว่า

คำถามที่พบบ่อย ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ ต่างจากประกันรถยนต์อื่นๆ อย่างไร?2023-10-09T11:11:26+07:00

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในปัจจุบัน ให้คุณสามารถต่อประกันรถยนต์ราคาประหยัด ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ และสามารถปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้ตามใจคุณ 

คุณสามารถปรับระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 1 ปี เลือกวิธีการชำระเงิน และทำทุกอย่างครบ ผ่านไลน์ @sompothailand ได้ตามใจคุณ

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจแบบรายเดือนต่อเนื่อง (Subscription) คืออะไร?2022-09-22T13:29:49+07:00

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจแบบรายเดือนคุ้มครองแบบต่อเนื่อง จ่ายเบี้ยรายเดือน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีข้อผูกมัด และสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามใจ

ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ สามารถรับอายุรถได้มากที่สุดกี่ปี?2023-08-22T12:12:18+07:00

สามารถรับอายุรถได้สูงสุดถึง 20 ปี

หากฉันมีประกันรถยนต์อยู่แล้ว สามารถซื้อประกันตามใจเพิ่มได้อีกไหม?2023-08-22T12:13:33+07:00

สามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ SOMPO ตามใจเพิ่มได้ในความคุ้มครองที่ยังไม่เคยมี เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Sompo Roadside Service) ค่าชดเชยค่าเดินทางจากอุบัติเหตุรถชนรถ และค่าชดเชยโจรกรรมทรัพย์สินในรถ โดยสามารถเช็กราคาประกันรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ฉันไม่เคยได้ยินชื่อ ซมโปะ ประกันภัยมาก่อนเลย ฉันจะไว้วางใจได้อย่างไร?2023-08-22T12:15:03+07:00

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมากว่า 25 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A จาก Standard & Poor’s (สถาบันจัดอันดับการเงินชั้นนำทั่วโลก) เราขายประกันรถยนต์ราคาถูกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ฉันสามารถติดต่อประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?2023-08-22T12:16:21+07:00

1. สามารถติดต่อผ่าน LINE @Sompothailand
2. สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-119-3000 กด 5 บริการลูกค้าสัมพันธ์/ปรึกษาสอบถามเรื่องประกันภัยรถยนต์ซมโปะตามใจ พร้อมบริการ Call Back Service
3. สอบถามหรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล info@sompo.co.th
4. ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิม เพลซ
เลขที่ 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการซื้อประกันรถออนไลน์SOMPO ตามใจมีอะไรบ้าง?2023-08-22T12:17:02+07:00

1. ข้อมูลรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น เลขทะเบียน หมายเลขตัวถัง ปีจดทะเบียน ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
3. ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิต สำหรับการชำระเงิน

ฉันสามารถชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจได้ด้วยวิธีใดบ้าง?2022-09-22T13:35:50+07:00

ปัจจุบันคุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
2. Mobile banking
3. บริการชำระผ่าน QR Code
4. แรบบิทไลน์เพย์
5. ทรูมันนี่ วอลเล็ท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน หรือ เลือกชำระรายเดือนแบบต่อเนื่อง (Subscription) โดยไม่มีดอกเบี้ย

ระบบชำระค่าเบี้ยประกันของประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจมีความปลอดภัยแค่ไหน?2023-08-22T12:18:02+07:00

การรับ-ส่งข้อมูลทั้งหมดในระบบรับชำระเงินออนไลน์ของเราจะถูกเข้ารหัสทั้งสิ้น และผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS 3.2.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชีของคุณอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการตรวจตราจากผู้ดูแลระบบ และถูกป้องกันจากภัยคุกคามไว้เป็นอย่างดี

คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน PCI DSS ที่เว็บไซต์ www.pcisecuritystandards.org/pci_security

ถ้าซื้อประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจสามารถนำรถเข้าซ่อมที่ไหนได้บ้าง?2022-09-22T13:41:55+07:00

ซมโปะฯ มีอู่ในเครือ/ศูนย์ซ่อม มากกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศไทย
โดยลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออู่ในเครือ/ศูนย์ซ่อม ได้ที่นี่ https://sompo.co.th/page/motor_claim#garageZone

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเข้าซ่อมที่อู่นอกเครือได้ทุกที่ เพียงติดต่อสอบถามขั้นตอนกับเราได้ที่ 02-1193000 ต่อ 2442 2413

หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือ ต้องการแจ้งเคลมจะติดต่อ ซมโปะ ประกันภัยได้อย่างไร?2022-09-22T13:54:20+07:00

สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-118-7400 เพื่อแจ้งเคลม/แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการแจ้งเคลมกับซมโปะ ประกันภัยมีขั้นตอนอย่างไร?2022-09-22T14:12:52+07:00

แจ้งเคลมอุบัติเหตุ สามารถติดต่อ SOMPO ที่เบอร์ 02-118-7400 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แจ้งเคลมแบบมีคู่กรณี – โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือ ทะเบียนรถยนต์
2. เจ้าหน้าที่เซอร์เวย์ไปที่เกิดเหตุทันที (ภายใน 30 นาที เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. (Sompo Roadside Service) คืออะไร?2022-09-22T14:14:10+07:00

Sompo Roadside Service คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียบนท้องถนนทั่วประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการดังต่อไปนี้

1. บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
2. บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
3. บริการรถยก-รถลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง (สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี)
5. บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องจากการลืมกุญแจ หรือ ทำกุญแจสูญหาย สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี)
6. บริการคนขับรถสำรอง (เมาไม่ขับ) หากลูกค้าไม่สามารถขับรถได้เนื่องจากมีอาการมึนเมาและไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับขี่รถยนต์ ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนทำการขอใช้บริการ พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล
7. บริการรับและคืนรถยนต์ ก่อนหรือหลังการซ่อม (เนื่องจากรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์) ลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการกับบริษัทฯ ในการจัดส่งรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองของสมาชิกไปยังจุดหมายปลายทางหรือที่พักอาศัยของลูกค้า
8. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า เช่น บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน, บริการจองโรงแรม, บริการจองรถลีมูซีน หรือรถเช่า, บริการจองภัตตาคาร และบริการสํารองเวลาออกรอบกอล์ฟ

โดยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 02-039-5780

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) คืออะไร?2023-08-22T12:20:01+07:00

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่า Deductible หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายให้บริษัทฯ เฉพาะการเคลมแบบมีคู่กรณี และท่านเป็น “ฝ่ายผิด“ เท่านั้น

ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ขับขี่ที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านเลือกระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพื่อให้ท่านจ่ายค่าประกันรถยนต์ราคาถูกลง

บริการ SOMPO SmartNoti ส่งข้อความสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทหรือไม่ ?2023-11-21T14:58:33+07:00

บริษัทฯ ให้บริการ SOMPO SmartNoti สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทของซมโปะ ประกันภัย ที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

line สอบถามข้อมูล
line สอบถามข้อมูล (mobile)

ประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ

ประกันชั้น 1
ประกันชั้น 3
ประกันรายวัน
ประกันรายเดือน
Go to Top