เคยไหม ? ลืมพกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุโดยไม่รู้ตัว เผลอ ๆ ขับรถออกจากบ้าน โดนตำรวจเรียกตรวจ จนต้องเสียค่าปรับ ในบทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่าการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ ต้องเจอโทษปรับเท่าไหร่ พร้อมแชร์การต่อใบขับขี่มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ตามมาดูเลย

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่

โทษค่าปรับที่ควรรู้เกี่ยวกับใบขับขี่

การขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก โดยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรเตรียมตัวให้พร้อม หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของใบขับขี่อยู่เสมอ และพกติดตัวไว้ทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ ไม่เช่นนั้น อาจโดนโทษถูกปรับโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ : ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ เพราะให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาต : ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ เพราะใบขับขี่หมดอายุ / ถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ / ถูกยึดใบอนุญาตขับรถ : ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ขับรถโดยไม่ได้พกใบขับขี่ หรือไม่แสดงใบขับขี่ : มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ข้อควรรู้เมื่อขับรถไม่มีใบขับขี่

Q : ใบขับขี่หาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร ?

A: กรณีขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากสูญหายหรือชำรุด ผู้ขับขี่สามารถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ ซึ่งเมื่อได้ใบขับขี่กลับคืนมาแล้ว ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตขับรถแก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ใบขับขี่คืน

Q : ขับรถไม่มีใบขับขี่ประกันจ่ายไหม ?

A: ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว แต่ผู้ขับขี่ไม่ได้พกใบขับขี่ หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่มีใบขับขี่ ประกันจะมีการแยกพิจารณาความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • กรณีเป็นฝ่ายถูก : ประกันรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ และจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน
 • กรณีเป็นฝ่ายผิด :
  • หากไม่มีใบขับขี่เนื่องจากไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้น ๆ
  • หากไม่มีใบขับขี่เนื่องจากไม่ได้พกติดตัว หรือถูกยึด ต้องมีการคัดลอกสำเนาเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นทางบริษัทประกันจะคุ้มครองในส่วนคู่กรณี ส่วนจะคุ้มครองรถของผู้ทำประกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของประกัน

ข้อควรรู้เมื่อใบขับขี่หมดอายุ

Q : ใบขับขี่หมดอายุ ขับรถได้ไหม ?

A : การขับรถเมื่อใบขับขี่หมดอายุ ถือว่าทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ และจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรต่ออายุใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุ หรือหาคนที่มีใบขับขี่ที่ถูกต้องมาขับรถแทน

Q : ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน ?

A : หากใบขับขี่หมดอายุควรรีบดำเนินการต่อใบขับขี่ทันที โดยหากหมดอายุมาแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่หรือทำการต่อใบขับขี่ได้เลย หากหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และหากหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปต้องสอบใบขับขี่ใหม่ตั้งแต่ต้นทั้งหมด

ต่อใบขับขี่ใบใหม่

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

การขับขี่บนท้องถนน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ใบขับขี่ เพราะเป็นเอกสารที่แสดงว่าเรามีความสามารถในการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ใบขับขี่ก็มีอายุการใช้งานจำกัด เมื่อถึงกำหนดหมดอายุต้องไปต่ออายุใบขับขี่ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนสำคัญดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี

 1. สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (iOS/Android) เพื่อเลือกวัน/เวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ
 2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่
 3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวก ตามวัน/เวลาที่ทำการจอง จากนั้นแสดงเอกสารการจองคิวและเอกสารสำคัญในการต่อใบขับขี่
 4. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 อย่าง
  1. ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 5. ชำระเงินค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมเป็นเงิน 505 บาท
 6. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ พร้อมรับใบขับขี่ใบใหม่

เมื่อได้ใบขับขี่ใหม่แล้ว อย่าลืม ! เลือกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์แบบใหม่ ราคาคุ้มค่า ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่กับ SOMPO ตามใจ ประกันรถยนต์แบบ Subscription เจ้าแรกของไทย มีให้เลือกทั้งแบบรายเดือนต่อเนื่อง หรือถ้าเป็นคนใช้รถน้อยก็สามารถซื้อแบบรายวัน เลือกใช้เฉพาะวันที่ใช้รถได้โดยไม่มีข้อผูกมัด พร้อมสามารถปรับแผนประกันและวงเงินได้ตามใจ การันตีการบริการด้วยทีมมืออาชีพที่พร้อมเข้าชาร์จทุกสถานการณ์ ไกล่เกลี่ย และจัดการเรื่องรถให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับทุกความต้องการของคนใช้รถใช้ถนนอย่างแน่นอน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ

ข้อมูลอ้างอิง

 1. ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ จะโดนอะไรบ้าง (2024). สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จาก https://www.autospinn.com/

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ