ใครก็รู้ว่าเล่มทะเบียนรถยนต์ถือเป็นเอกสารสำคัญมาก ๆ สำหรับเจ้าของ เพราะเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรถคันดังกล่าว ทั้งยังใช้เป็นเอกสารประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อีกด้วย แต่ถ้าเกิดทำเล่มทะเบียนรถหายล่ะ ต้องทำอย่างไร? วันนี้เรารวบรวมทุกข้อมูลอัปเดตฉบับ 2566 เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้แล้ว เลื่อนลงไปอ่านได้เลย!

เล่มทะเบียนรถหาย มีผลกระทบอย่างไร?

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอะไรได้และไม่ได้บ้าง?

ก่อนจะไปดูวิธีปฏิบัติหลังรู้ตัวว่าเล่มทะเบียนรถหาย อันดับแรกต้องมารู้ก่อนว่าผลกระทบจากการที่เล่มหายนั้น ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับรถได้ เนื่องจากหลาย ๆ เรื่องจำเป็นต้องใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินการ ลองมาดูดีกว่าถ้าเล่มหายขึ้นมาจริง ๆ จะมีเรื่องไหนที่ทำได้บ้าง และไม่ได้บ้าง

สิ่งที่เล่มทะเบียนรถหาย แต่ยังดำเนินการได้อยู่

สามารถนำรถไปเข้าไฟแนนซ์ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทแต่ละแห่งด้วย
สามารถเคลมประกันรถยนต์ได้ โดยใช้สำเนาเล่มทะเบียน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ารถ ใบกำกับภาษี ใบคู่มือรถ เป็นต้น

สิ่งที่เล่มทะเบียนรถหาย แล้วไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เป็นกิจจะลักษณะชัดเจน ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด คือต้องดำเนินเรื่องแจ้งความและทำเรื่องขอรับเล่มทะเบียนรถใหม่ก่อน

อยู่นอกจังหวัด สามารถทำเล่มทะเบียนรถใหม่ได้ไหม?

ในกรณีที่ทำเล่มทะเบียนรถหายในขณะที่อยู่นอกจังหวัด คุณจะต้องไปดำเนินการขอเล่มทะเบียนใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รถยนต์จดทะเบียนไว้เท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากเจ้าของรถยนต์เกิดไม่สะดวกในการเดินทางไปดำเนินเรื่องเอง ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในกรณีใดก็ตาม คุณสามารถเขียนใบมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่นมาดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบกแทนเจ้าตัวได้

สิ่งที่ต้องทำเมื่อ “เล่มทะเบียนรถหาย”

เมื่อเล่มทะเบียนรถหาย ยังมีสิ่งที่ต้องดำเนินการอีกมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเล่มทะเบียนรถใหม่ ซึ่งหลาย ๆ คนก็อาจจะรู้และเคยได้ยินมาบ้าง และไม่แปลกที่จะมองว่ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งเหยิง แต่ในปัจจุบันแล้วการแจ้งทำเล่มทะเบียนรถใหม่ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่คิด อีกทั้งยังสามารถมอบอำนาจให้คนมาทำแทน พร้อมรอรับเล่มทะเบียนรถได้ในวันนั้นทันที โดยขั้นตอนการแจ้งเล่มทะเบียนรถหายก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องดำเนินการอย่างไรดี?

แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย

โดยให้เจ้าของรถยนต์ไปดำเนินเรื่องแจ้งความ เนื่องจากเล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถนำไปปลอมแปลงได้ จึงต้องแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงก่อนว่า เล่มทะเบียนของคุณได้สูญหายไปจริง ๆ

ส่วนคนที่ไม่สะดวกไปแจ้งความเอง ก็สามารถเตรียมเอกสารสำคัญอย่างหนังสือมอบอำนาจสำหรับแจ้งความและบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อส่งมอบตัวแทนไปดำเนินเรื่องแทนได้ และผู้รับมอบอำนาจก็ต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ก่อนจะไปแจ้งเล่มทะเบียนรถหายด้วย

นำใบแจ้งความไปยื่นกรมการขนส่งทางบก

หลังจากแจ้งเล่มทะเบียนรถหายเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นายทะเบียนออกเล่มใหม่ให้ ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าขนส่งภายในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในบริเวณไหน สามารถคลิกดูได้ที่นี่

ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อไปถึงสำนักงานขนส่งฯ เพื่อทำเรื่องออกเล่มใหม่ ให้ตรงไปยังแผนกทะเบียน หากไม่ทราบว่าอยู่ส่วนไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นให้กดคิวติดต่อแผนกทะเบียน รอยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และรับแบบฟอร์มกรอกคำร้องขอเล่มทะเบียนใหม่ รวมถึงบันทึกถ้อยคำในกรณีแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย หรือใบอนุญาตขับขี่สูญหาย หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยื่นเรื่องต่อ

จ่ายค่าธรรมเนียมออกเล่มทะเบียนรถใหม่

หลังจากได้รับเล่มทะเบียนรถที่ประทับตราว่าออกใหม่ ทดแทนที่สูญหาย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร ในราคาเพียง 55 บาท เท่านี้ก็ถือได้ว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกเล่มทะเบียนใหม่แล้ว

เอกสารสำหรับขอเล่มทะเบียนรถใหม่

สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอออกเล่มทะเบียนใหม่ หลังจากได้รู้กันไปแล้วว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดบ้าง และไปทำเรื่องที่ไหน แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการ “เตรียมเอกสารสำคัญ” ให้พร้อมสำหรับขอเล่มทะเบียนรถ ใครที่ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง สามารถเตรียมได้ตามลิสต์ ด้านล่างนี้เลย

  • ใบแจ้งความที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
  • ในกรณีที่ไม่สะดวกไปดำเนินการเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
  • กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

ถึงเล่มทะเบียนรถจะหาย แต่ที่ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ ไม่ว่าจะใช้ประกันรายเดือนแบบต่อเนื่อง (Subscription) หรือซื้อประกันรถยนต์รายวันออนไลน์เฉพาะวันที่ใช้รถ ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักสิบ ก็สามารถเรียกเคลมได้ทุกเวลาแม้ไม่มีเล่มทะเบียนตัวจริง นอกจากนี้ ทุกแผนประกันของเรายังมอบความคุ้มครองสุดคุ้ม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ