สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์
การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ เป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอบรมที่สำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน ก็สามารถเข้าอบรมได้จากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ตามต้องการ สำหรับคนที่สนใจ เข้ามาดูรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแบบง่าย ๆ ได้ในบทความนี้เลย

การอบรมใบขับขี่ออนไลน์สำหรับผู้ต้องการต่อใบขับขี่

การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้เปิดระบบการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ DLT e-learning ให้ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมออนไลน์ได้ที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบก

ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎระเบียบการขับรถ และมารยาทในการขับขี่ เมื่ออบรมจบแล้ว ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบหลังอบรม หากผ่านจะได้รับผลการอบรมที่สามารถนำไปยื่นต่อสำนักงานขนส่งเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ได้

ข้อดีของการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

 • สะดวก รวดเร็ว สามารถทำที่บ้านหรือที่ทำงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าอบรม
 • เข้าถึงได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบก

ข้อที่ควรรู้สำหรับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

 • สำหรับการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน ใช้ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
 • สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ที่สิ้นอายุไปแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ใช้ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ทำใบขับขี่ครั้งแรก สามารถอบรมแบบออนไลน์ได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ครั้งแรก ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่ออบรมแบบออนไลน์ได้ ต้องไปอบรมที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30-12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00-15.30 น.)

สรุป 5 ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

1. การสมัครเพื่อเข้าใช้งาน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้อบรม โดยระบุเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) พร้อมกด “ดำเนินการต่อ”
 • เว็บจะแสดงเงื่อนไขการลงทะเบียนโดยกรมการขนส่งทางบก ให้กด “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” จากนั้นกด “ยืนยัน” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ในกรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือก “เข้าสู่ระบบ” โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย

สมัครเพื่อเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์

2. เลือกคลาสอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

 • สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล ให้กดที่หมวด “อบรมต่ออายุ” เลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ)
 • จากนั้นเลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนทั่วไป โดยแบบทดสอบในส่วนนี้ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้และจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้

3. เข้าชมวิดีโอการอบรม

 • กดเลือก “อบรม” เพื่อเข้าดูวิดีโอการอบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์จนครบจำนวน 1 ชั่วโมง
 • หากรับชมวิดีโอไม่จบ หรือปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน ผู้อบรมจำเป็นที่จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น

4. ทำแบบทดสอบหลังอบรม

 • เมื่อดูวิดีโอจบแล้ว ระบบจะให้ตอบแบบทดสอบหลังอบรมจำนวน 3 ข้อ
 • ผู้อบรมจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อผ่านการรับรองการอบรม

5. บันทึกหลักฐานผ่านการอบรมใบขับขี่

 • ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการทำใบขับขี่ใบใหม่ที่สำนักงานขนส่ง

ข้อควรระวังในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

 1. ผู้อบรมควรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลใบขับขี่ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการในขั้นต่อไป
 2. ผู้อบรมควรเข้าชมวิดีโอการอบรมให้ครบจำนวนเวลา โดยไม่ทำการปิดหน้าต่างการอบรมก่อนจบ
 3. ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบหลังอบรม และควรตรวจสอบก่อนส่งจริง
 4. เมื่อผ่านการอบรม อย่าลืมบันทึกผลการอบรมไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อใบขับขี่
 5. ผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันผ่านการอบรม

ผู้หญิงกำลังอบรมใบขับขี่ออนไลน์

การจองคิวทำใบขับขี่แบบออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue : iOS / Android
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนจากนั้นกด “ยืนยัน” ระบบจะส่งข้อความรหัส OTP มาเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง สำหรับการลงทะเบียนเพื่อจองคิว
 3. การจองคิวต่อใบขับขี่
  • เลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวกไปต่อใบขับขี่
  • เลือกประเภทบริการหมวด “งานใบอนุญาต”
  • เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”
  • เลือกประเภทเข้ารับบริการ “ต่อใบอนุญาตขับรถ”
  • เลือกประเภทยานพาหนะ “รถยนต์” / “รถจักรยานยนต์”
  • กรอกข้อมูลใบขับขี่ที่หมดอายุ พร้อมเลือกวัน-เวลาที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่และกด “ยืนยัน”
 4. เข้าไปที่เมนู “คิวของฉัน” จะพบกับคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่ได้จองคิวต่อใบขับขี่ไว้ จากนั้นให้กดเข้าไปเพื่อบันทึกหน้าจอสำหรับเป็นหลักฐานเพื่อไปยื่นในวันต่อใบขับขี่
 5. ในวันจริงเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการต่อใบขับขี่ที่ต้องใช้ให้พร้อม
  • ใบขับขี่ปัจจุบัน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
การอบรมใบขับขี่เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกคน นอกจากมีใบขับขี่แล้ว เรามาสร้างความคุ้มครองในการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น ด้วยการทำประกันภัยยานพาหนะ SOMPO ตามใจ หากสนใจเข้ามาเช็กเบี้ยประกันรถยนต์ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจข้อมูลอ้างอิง

 1. อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่าน DLT e-Learning เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.sanook.com/auto/78967/
 2. อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 พร้อมวิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.carsome.co.th/news/item/renew-driving-license-online

บทความอื่นๆจากซมโปะ