เคยสงสัยกันไหมว่า “ป้ายห้ามจอด” ที่เห็นกันทุกหัวมุมถนนในประเทศไทยนั้นแท้จริงแล้วมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาอธิบายทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดตามกฎหมาย ตั้งแต่ความหมาย ประเภท ไปจนถึงข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตบนท้องถนนของทุกคนปลอดภัยยิ่งขึ้น

ป้ายห้ามจอดประเภทต่าง-ๆ-มีความหมายยังไงบ้าง

ที่มาที่ไปของป้ายห้ามจอด

ป้ายห้ามจอดเป็นป้ายจราจรที่พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน ทำหน้าที่ห้ามมิให้รถทุกชนิดจอดในบริเวณที่กำหนด มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบคือป้ายห้ามจอดในกรุงโรมโบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหินที่มีสัญลักษณ์รูปวงกลมที่มีขีดสีแดงตัดผ่าน

สำหรับในประเทศไทย ป้ายห้ามจอดเริ่มมีใช้อย่างแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยได้มีการกำหนดรูปแบบและความหมายของป้ายห้ามจอดไว้อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2497 ฉบับที่ 1 ป้ายห้ามจอดในยุคแรก ๆ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้หรือแผ่นโลหะที่มีรูปสัญลักษณ์รูปวงกลมที่มีขีดสีแดงตัดผ่าน ระบุข้อความ “ห้ามจอด” กำกับไว้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 โดยกำหนดรูปแบบและความหมายของป้ายห้ามจอดใหม่ให้มีความชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ป้ายห้ามจอดมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาว สัญลักษณ์รูปวงกลมที่มีขีดสีแดงตัดผ่าน ระบุข้อความ “ห้ามจอด” พร้อมเงื่อนไขการห้ามจอด

ประเภทของป้ายห้ามจอด

ตามกฎหมายของประเทศไทย สามารถแบ่งป้ายห้ามจอดออกแยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ ได้มากกว่า 10 ประเภท แต่สำหรับคนใช้รถใช้ถนนทั่วไป จะพบเห็นป้ายห้ามจอดประเภทหลัก ๆ เพียง 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี้

ป้ายห้ามจอดตลอดแนว

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายสีแดง มีขีดสีแดงทำมุม 45 องศา จากทางซ้ายด้านบนของป้ายลงมาทางขวาด้านล่างของป้าย ความหมายคือห้ามจอดตลอดแนวตั้งแต่จุดที่ติดตั้งป้ายเป็นต้นไป ยกเว้นการหยุดรับส่งผู้โดยสารหรือส่งของเป็นการชั่วคราว โดยผู้ขับขี่สามารถจอดได้ไม่เกิน 3 นาที

ป้ายห้ามจอดเฉพาะบางช่วงเวลา

ลักษณะคล้ายกับป้ายห้ามจอดตลอดแนว เพียงแต่บริเวณตรงกลางป้ายจะมีตัวเลขหรือข้อความระบุช่วงเวลาห้ามจอด ความหมายคือห้ามจอดในบริเวณที่ติดตั้งป้ายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ยกเว้นการหยุดรับส่งผู้โดยสารหรือส่งของเป็นการชั่วคราว

ตัวอย่างเช่น ป้ายห้ามจอดเฉพาะช่วงเวลา 06.00-22.00 น. ที่ติดตั้งบริเวณหน้าตลาด เพื่อป้องกันรถจอดขวางทางเข้าออกตลาด เป็นต้น

ป้ายห้ามจอดเฉพาะบางประเภทของยานพาหนะ

สำหรับป้ายห้ามจอดประเภทนี้ ตรงบริเวณกลางป้ายจะมีภาพหรือข้อความระบุประเภทของยานพาหนะห้ามจอด ความหมายคือห้ามจอดในบริเวณที่ติดตั้งป้ายเฉพาะประเภทของยานพาหนะที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ป้ายห้ามจอดเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือป้ายห้ามจอดเฉพาะรถโดยสารประจำทาง

ป้ายห้ามจอดเฉพาะบางวัน

นอกจากป้ายห้ามจอดเฉพาะเวลาแล้ว ก็ยังมีป้ายห้ามจอดเฉพาะวันอีกด้วย โดยสำหรับประเภทนี้ ตรงกลางป้ายจะมีตัวเลขหรือข้อความระบุวันห้ามจอด ความหมายคือห้ามจอดในบริเวณที่ติดตั้งป้ายเฉพาะวันที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ป้ายห้ามจอดเฉพาะวันคู่ หรือป้ายห้ามจอดเฉพาะวันหยุดราชการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับป้ายห้ามจอด-ผลตามกฎหมาย-

 

ประโยชน์ของป้ายห้ามจอด

  • เพิ่มความปลอดภัย: ป้ายห้ามจอดช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดรถที่ไม่เหมาะสม เช่น การจอดขวางทางข้ามถนน การจอดขวางทางออกรถฉุกเฉิน การจอดขวางทางเข้าออกอาคารสาธารณะ เป็นต้น
  • อำนวยความสะดวกในการจราจร: หากปล่อยให้ผู้ขับขี่จอดรถกันตามใจชอบ แน่นอนว่าการจราจรย่อมติดขัดสาหัสแน่นอน ดังนั้น การมีป้ายห้ามจอดช่วยให้รถสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • รักษาทัศนียภาพของพื้นที่สาธารณะ: สำหรับบางสถานที่ หากมีรถไปจอด อาจบดบังความสวยงามของสถานที่นั้น ๆ ได้ จึงต้องการมีการติดตั้งป้ายห้ามจอดไว้เช่นกัน

อัตราโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนป้ายห้ามจอด

ตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป การจอดรถฝ่าฝืนป้ายห้ามจอด มีบทลงโทษดังต่อไปนี้

  • กรณีจอดรถในที่ห้ามจอด โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • กรณีจอดรถในที่ห้ามจอด และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  • กรณีจอดรถในที่ห้ามจอด และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนป้ายห้ามจอด และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อาจมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จอดรถในที่ห้ามจอด-ถูกตำรวจปรับ

รู้เรื่องป้ายห้ามจอดว่าอุ่นใจแล้ว แต่จะอุ่นใจกว่าถ้าทำประกันรถยนต์กับ SOMPO ตามใจ

การได้รู้ความหมายของป้ายห้ามจอดอย่างครบถ้วน น่าจะช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ถ้าอยากเพิ่มความอุ่นใจขึ้นอีกระดับ ขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ SOMPO ตามใจ ประกันรถยนต์แบบ Subscription เจ้าแรกของไทย มีทั้งแบบรายวันและรายเดือน ไม่ยุ่งยาก สบายใจ คุ้มค่า เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาไม่แพง สบายกระเป๋า แน่นอน ซื้อง่ายผ่าน LINE หรือเว็บไซต์ ให้คุณอุ่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ เลือกปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองได้เองทั้งหมด คุณจึงเลือกรับความคุ้มครองได้คุ้มกว่าและตรงใจมากกว่าการเลือกจากแผนประกันทั่ว ๆ ไป

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจข้อมูลอ้างอิง

  1. ระวังปรับหลักหมื่น! หากตั้งป้ายห้ามจอด แผงกั้น กรวย ขวางไว้หน้าบ้าน-หน้าร้าน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถ สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.dharmniti.co.th/no-parking/

บทความอื่นๆจากซมโปะ