ไขข้อสงสัย รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษี

การจะมีรถยนต์สักคันไว้ใช้เดินทางไปไหนมาไหนนั้น รู้หรือไม่ว่านอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ เติมน้ำมัน และบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน อย่างค่าประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ค่าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ และภาษีรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องจ่ายทุกปี

แต่การเสียภาษีรถยนต์นั้น จะต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีด้วย แล้วรถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี มีขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างไร ตรวจสภาพได้ที่ไหน แล้วการต่อภาษีจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาหาคำตอบได้ที่บทความนี้เลย

 

รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี?

สำหรับคนที่สงสัยว่ารถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี คำตอบก็คือกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องได้รับการตรวจสภาพเมื่ออายุการใช้งานครบ 7 ปี โดยนับจากวันที่จดทะเบียนรถครั้งแรก และสามารถตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนถึงวันครบกำหนดที่จะต้องเสียภาษี โดยสามารถเข้ารับการตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยค่าบริการสำหรับรถยนต์เปล่าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม จะอยู่ที่คันละ 200 บาท ส่วนรถยนต์เปล่าที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม จะอยู่ที่คันละ 300 บาท

แล้วถ้าถามว่ารถที่อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพทุกปีไหม คำตอบคือต้องตรวจเป็นประจำทุกปี นอกจากจะใช้สำหรับการต่อภาษีแล้ว การตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

การตรวจสภาพใต้ท้องรถ

รายละเอียดการตรวจสภาพรถที่ควรรู้

การตรวจสภาพรถนั้น จะต้องทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยเริ่มจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตัวรถจากสมุดทะเบียนรถ ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง จะต้องตรงกับที่ระบุไว้ แล้วจึงเริ่มทำการตรวจสภาพรถโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

• การตรวจสภาพภายในรถ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบควบคุมสัญญาณไฟ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร เข็มขัดนิรภัย และแตร
• การตรวจสภาพภายนอกรถ เช่น โคมไฟทุกจุด ล้อ ยาง กันชน บังโคลน กระจกมองข้าง และโครงสร้างของรถ
• การตรวจสภาพใต้ท้องรถ เช่น ระบบรองรับน้ำหนัก เพลาล้อ ระบบห้ามล้อ ระบบไอเสีย ระบบเชื้อเพลิง และระบบท่อส่งก๊าซ

คู่มือการจดทะเบียนรถ

เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนการต่อภาษีรถ

หลังจากตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อย ลำดับถัดไปคือการต่อภาษีรถ ซึ่งคุณสามารถยื่นเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ หรือชำระภาษีได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา โดยเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

• สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สามารถใช้ได้ทั้งตัวจริงและสำเนา
• หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์
• พ.ร.บ.รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ

นอกจากจะต่อภาษีและพ.ร.บ.รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อย่าลืมสร้างความมั่นใจให้การขับขี่ในทุกเส้นทางด้วยประกันรถยนต์ “SOMPO ตามใจ” ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง และรูปแบบการชำระเงินได้ตามใจ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์ที่ตรงใจมากที่สุดเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ